En särskild chefslinje hos Vårdförbundet Direkt och en chefsapp finns redan. Nu ska fyra, i stället för en, specialist inriktad mot chefer anställas. De ska stödja chefer och ledare i såväl villkorsfrågor som frågor om vårdens ledarskap. De kommer att placeras på tre lokala enheter, men uppdraget ska samordnas nationellt. Chefsspecialisterna anställs under 2016.