Med anledning av vissa miss­uppfattningar om Naturvetar­nas ställningstagande kring legitimerade biomedicinska analytikertjänster i Västerbottens läns landsting, vill vi klargöra Naturvetarnas ståndpunkter.

Vår uppfattning är att legitimerade biomedicinska analytiker är mest lämpade att utföra denna typ av arbetsuppgifter. Att legitimerad personal utför arbetsuppgifterna är viktigt för patientsäkerheten, dock innebär inte det att legitimationen ger ensamrätt till att utföra arbetsuppgifterna. När sökande med den kompetensen saknas går detta ut över både arbetsmiljön och patientsäkerheten.

I samverkan med arbetsgivaren krävde Naturvetarna att arbetsgivarens önskan om att konvertera 50 legitimerade biomedicinska analytikertjänster skulle strykas helt, vilket de inte gick med på.

Efter en konstruktiv diskussion förhandlade Naturvetarna ner dessa 50 tjänster till 12. Hade inte denna förhandling genomförts hade det i dag inneburit 50 konverterade tjänster.

Det som är överenskommet på Laboratoriemedicin i Västerbottens läns landsting är att man till dessa 12 tjänster ska kunna anställa andra sökanden med tillräcklig eller rätt kompetens om det inte finns legitimerade biomedicinska analytiker som söker tjänsten.

Det är alltså inte fråga om att konvertera legitimerade biomedicinska analytikertjänster till förmån för medicinska biologer utan det handlar om att upprätthålla verksamheten och patientsäkerheten.

Arbetsgivaren är väldigt tydlig med att man i första hand vill anställa legitimerade biomedicinska analytiker på dessa konverterade tjänster.

Ida Maria Westin och Jenni Jonasson
legitimerad biomedicinsk analytiker respektive sjukhus­genetiker,
Naturvetarföreningen på Västerbottens läns landsting

Frida Lawenius
samhällspolitisk chef på Naturvetarna