Vår grafik på sidan 22-23 visar prydligt hur högskolor och universitet valt att förvalta de nya miljonerna från regeringen för att utöka platserna på specialistutbildningarna. Det är bara ett fel. Bilden är mer av en önskelista än verklighet.

Det kan tyckas som ett logiskt politiskt beslut. Oj, saknas det specialistutbildade sjuksköterskor i vården? Då måste vi genast utöka antalet utbildningsplatser! Det var precis så regeringen resonerade när man i budgeten för i år skickade extra resurser till lärosätena för att ordna fram 600 nya platser fram till 2017. Redan när planen presenterades (i budgeten inför 2015, som blev nedröstad i riksdagen) kritiserades planerna för att inte ta hänsyn till en komplicerad verklighet.

Nu visar Vårdfokus granskning att farhågorna var befogade. 19 av 25 lärosäten har redan svårt att fylla platserna, även innan utökningen. 14 av 25 lärosäten har problem med att hitta platser för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Verkligheten handlar alltså om att vården är så slimmad att den inte har resurser att handleda studenter. Det handlar också om att de ekonomiska villkoren är så dåliga att redan yrkesverksamma inte har råd att vidareutbilda sig. Många visar intresse för utbildningarna men får inte tjänstledigt från sin arbetsplats, de behövs i vården.

För att få en verklig förändring måste regeringen se bakom de eleganta siffrorna i sin plan.