Röntgensjuksköterskor finns med på Arbetsförmedlingens topplista över de 20 yrken med störst brist på personal. Svårigheterna har ökat konstant. Under hösten 2010 var bristindex för röntgensjuksköterskor 3,69 på en femgradig skala. Hösten 2015 hade det stigit till 4,57.

Enligt Arbetsförmedlingen kommer det att råda liten konkurrens om jobben på tio års sikt.