Tanken är absurd
Skulle en kunna tänka sig att låta en annan legitimerad yrkesgrupp inom vården genomgå samma sak? Låt oss tänka oss att sjuksköterskor (som ju alla vet är ett skyddat yrke som innehar en legitimation) skulle ersättas — ingen patient eller anhörig till patient skulle någonsin godkänna det. Ingen ickelegitimerad människa skulle någonsin få injicera något i min arm ifall jag nu var sjuk, och om den åsikten tror jag inte att jag är ensam.

Legitimationen är en kvalitetssäkring utfärdad av Socialstyrelsen, ett kvitto på en utbildning som klarats av och att nödvändiga kunskaper för ändamålet finns. Hur skulle vården se ut utan legitimation? Vem bestämmer i så fall vem som är lämplig att arbeta som operationssjuksköterska eller kirurg?

Tanken är helt absurd — att bortse från att biomedicinsk analytiker är ett legitimerat, och därmed också skyddat, yrke. Att byta ut någon mot en annan person som inte uppnått samma kunskapskrav är absurt, orimligt och framför allt otroligt farligt för alla patienter som har kontakt med vården.

Karin


Katastrofala följder
Håller helt med Karin. Hade ingen aning om att det här pågår...

Det är ju så att om man inte har utbildning som biomedicinsk analytiker så har man inte insikt om hur viktigt det är att exempelvis blodprovstagning utförs rätt med rätt blodprovsrör för just den analysen som avses och hur viktigt det är att röret behandlas på det sätt som det ska för att analysresultatet ska bli användbart för eventuell medicinering av patienten. Med det menas att om provtagning utförs felaktigt så blir resultatet också fel med i värsta fall katastrofala följder.

Jag menar inget illa mot biologerna, bara att de inte har relevant utbildning att arbeta som biomedicinsk analytiker.

Madelen Svanström