Barnhälsovård — att främja 
barns hälsa

Margaretha Magnusson m fl
(Liber 2016, 6:e uppl)


Akut psykiatri
Erik Brenner, Pia Rydell & Ingmar Skoog (red)

(Studentlitteratur 2016, 2:a uppl)


Kirurgi
Bengt Jeppsson m fl (red)

(Studentlitteratur 2016, 4:e uppl)