Barnhälsovård — att främja barns hälsa
Margaretha Magnusson m fl
(Liber 2016, 6:e uppl)

Akut psykiatri
Erik Brenner, Pia Rydell & Ingmar Skoog (red)
(Studentlitteratur 2016, 2:a uppl)

Kirurgi
Bengt Jeppsson m fl (red)
(Studentlitteratur 2016, 4:e uppl)