Reumatologin har revolutionerats av antikroppsbehandling i moderna läkemedel som Embrel. Forskningen har återupptagits för ett principiellt liknande läkemedel mot långvarig smärta, antikroppar mot ämnet NGF, nerve growth factor. Det har visat sig lindra smärta i försök både med djur och människor. Tidigare stoppades försöken efter att biverkningar med skelettförändringar upptäckts hos patienterna.

— Nu tror man sig ha kunnat åtgärda det. Det ser spännande ut, med en helt ny behandlingsprincip, säger Torsten Gordh, professor inom klinisk smärtforskning.