— Det är inte rätt väg att lägga över ansvaret på den enskilda sjuksköterskan. Vi förespråkar i stället rätten till kompetensutveckling och livslångt lärande. Arbetsgivaren har ansvar för att ge våra medlemmar möjligheter till det. Vi ser på det brittiska systemet att sjuksköterskorna blir pressade att vidareutbilda sig och gör det på sin fritid och ibland också bekostar kurser själva, säger Johan Larson, Vårdförbundets vice ordförande.

— Forskning inom vård och omsorg utvecklas snabbt. Databasen Pubmed får in en miljon vetenskapliga artiklar varje år. Det är orimligt att var och en ska tänka efter vad de behöver för fortbildning. Vi är positiva till att diskutera fortbildning och vad var och en behöver för att hålla sig uppdaterad. Men att lägga över ansvaret helt på individen — nej.

Johan Larson tycker dessutom att det är en genusfråga.

— Man kan fråga sig varför just kvinnor ständigt måste bevisa att de är kompetenta nog att göra sitt jobb.