Träna läkemedelsberäkning
Beata Molin m fl
(Liber 2015, 5:e uppl)

Hälsofrämjande omvårdnad. Bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa
Ania Willman & Barbro Gustafsson
(Studentlitteratur 2015)

Människor med tvångstankar. Kliniska, allmänmänskliga och existentiella betraktelser
Gunnar Skoog
(Studentlitteratur 2015)