Träna läkemedelsberäkning
Beata Molin m fl
(Liber 2015, 
5:e uppl)


Hälsofrämjande omvårdnad. Bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa
Ania Willman & Barbro Gustafsson
(Studentlitteratur 2015)


Människor med tvångstankar. Kliniska, allmänmänskliga och existentiella betraktelser

Gunnar Skoog
(Studentlitteratur 2015)