En kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket visar att lean–produktion kan leda till att onödiga och krävande arbetsmoment skalas bort, men också till minskad variation i arbetet. Studier från tillverkningsindustrin och sjukvården visar att förbättringsarbete kräver att de anställda involveras, eftersom det är de som vet vilka förbättringar som behövs.

Läs mer:
Konsekvenser av lean produktion för arbetsmiljö och hälsa.
Laddas ner från.
www.av.se