Hot och våld mot sjukvårdspersonal ökar och sjuksköterskor är en utsatt yrkesgrupp. En ny studie visar att sjuksköterskor som mött hotfulla patienter och anhöriga bär med sig rädslan även in i privatlivet. Det kan handla om en oro över att bli igenkänd på gatan eller för att tvingas vittna i rättegångar.

— Har man blivit rädd på jobbet är det svårt att släppa. I en förhållandevis liten stad är risken stor för att man ska möta personerna även på fritiden, säger Anna Heikki, specialistsjuksköterska i kirurgisk omvårdnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Hon och kollegan Karin Avander har gjort en kvalitativ studie på magisternivå av konsekvenser av hot och våld på jobbet. 14 sjuksköterskor vid en kirurgisk traumaenhet djupintervjuades uppdelade i tre fokusgrupper. Studien är publicerad i Journal of Trauma Nursing.