En sjuksköterskestudent vid Linköpings universitet har blivit påkommen med otillåtna anteckningar vid en tentamen och stängs därför av i tre veckor, skriver tidningen Folkbladet. Det var tentamensvakten som såg att studenten hade skrivit i handflatan med en bläckpenna.

Enligt studenten var anteckningarna gjorda under tentamenstillfället. Men disciplinnämnden trodde inte på det eftersom studenten hade en annan typ av penna med sig i tentasalen.