En ny arbetsmiljörapport från TCO visar att Vårdförbundets medlemmar inte har lika svårt att koppla av från jobbet som medlemmar i Unionen, Vision och Lärarförbundet. De har också mindre sömn- och ryggproblem än övriga. Enligt rapporten är TCO-medlemmarna nöjda med det stöd de får från chefer – utom när det kommer till att prioritera arbetsuppgifter. Nio av tio saknar sådant stöd.

Rapporten: Friskt jobbat — allt att vinna! Tjänstemännens arbetsförhållanden.TCO granskar 4, 2016