• Njursjukdom. Teori och klinik

  Naomi Clyne & Bengt Rippe (red)
  
(Studentlitteratur 2015)

 • Patientkommunikation i praktiken — information, dialog, delaktighet
  
Inger Larsson m fl
  
(Studentlitteratur 2016, 2:a uppl)

 • Från daggmask till anakonda. Den manliga bäckenbottens muskler och funktion
  Søren Ekman
  
(Vulkan 2014)