• Njursjukdom. Teori och klinik
  Naomi Clyne & Bengt Rippe (red)
  (Studentlitteratur 2015)
 • Patientkommunikation i praktiken — information, dialog, delaktighet
  Inger Larsson m fl
  (Studentlitteratur 2016, 2:a uppl)
 • Från daggmask till anakonda. Den manliga bäckenbottens muskler och funktion
  Søren Ekman
  (Vulkan 2014)