Tonåren handlar mycket om att hitta sin identitet. Vem är jag i relation till människorna i min omgivning? Vem vill jag vara? För den som fått en neuropsykiatrisk dia­gnos kan frågorna bli extra utmanande att hitta svar på. Samtidigt som kroppen förändras och kraven från skola och kompisar ofta ökar.

I de här två böckerna varvas fakta om neuropsykatriska funktionshinder med tips och råd till föräldrar som vill förstå och kunna stötta sin tonåring bättre. Frågor som diskuteras är: Hur pratar man med sitt barn? Hur hittar vi tillsammans en kravnivå i vardagen som är rimlig?Vilket stöd från samhället har vi rätt till?