Röntgenmuseet genomgår en total förvandling från traditionellt till ett modernt vetenskaps- och teknik-museum för alla. Omgörningen har pågått länge och sista etappen är klar om två år. Redan nu finns mycket att se och göra — med eller utan familj.

— Vi har ett 80-tal apparater från olika fält som ger en idé om hur röntgenvetenskapen utvecklats. Man kan experimentera, få idéer, se ut-ställningar och gå i Röntgens fotspår, säger museets chef Uwe Busch till Vårdfokus.

I höst invigs ett röntgenlaboratorium där skolelever i alla åldrar, såväl studenter inom röntgenteknik som färdiga läkare, kan få utlopp för sin lust att experimentera. I juni installeras en datortomograf.

Här finns också ett stort bibliotek, ett arkiv, 65 000 historiska föremål, möjlighet att lyssna på föreläsningar och delta i workshops.

Museet, som invigdes 1932, ligger i Wilhelm Conrad Röntgens födelsestad, knappt fem mil öster om Düsseldorf. Huset där Röntgen föddes ska renoveras för att bli en mötesplats för yrkesverksamma, enligt Uwe Busch.