• Klipp innan sugklocka används minskar risken för sfinkter­skador hos förstföderskor — men bara om övriga riskfaktorer är färre än tre, som stort barn, hög ålder, tidigare ruptur, långt utdrivningsskede.
  • Det krävs att 12 kvinnor klipps för att ett underliv ska räddas från ruptur.
  • Klipp motsvarar en grad två-skada som ger större problem än vården tidigare trott. Upptäckt, rätt behandlad sfinkterruptur har god prognos.

Fakta: SBU