Strålningsdoser vid ballongvidgning av kranskärl varierar kraftigt på svenska sjukhus — mellan 938 och 6 288 Gym2, visar Swedehearts årsrapport. Det beror på tiden det tar och på utrustningens ålder. Ny utrustning halverar dosen.