Sedan den 1 juli i år är det gratis för kvinnor i Region Kronoberg att få cellprover tagna. För att få ännu fler att komma till provtagningen planeras nu aktiviteter för att nå kvinnor från andra kulturer och de som inte pratar svenska.