Myndigheten Vårdanalys har låtit göra en enkätstudie bland nästan 2 000 chefer för sjukhuskliniker och vårdcentraler om deras syn på förbättringsarbete i vården. Studien visar att de prioriterar områden där de har inflytande och där förbättringsarbetet har lokal förankring framför områden med störst förbättringspotential. Anledningen är att förändringarna står i konflikt med andra arbetsuppgifter.
Läs mer:
www.vardanalys.se