Hennes doktorsavhandling om läkemedelsdelegering i hemtjänst visar att sjuksköterskorna hamnar i en rävsax. De tvingas delegera till ett stort antal vårdbiträden, men hinner omöjligt följa upp deras kompetens och inte heller vad konsekvenserna blir för patienterna.


Vårdbiträdena visade sig ofta inte ha full insikt i att de tagit över ansvaret för läkemedelshanteringen.


— De menade att de hjälper sjuksköterskan med ett ärende, men att hon fortfarande är ansvarig.


Åsa Gransjön Craftman anser att 
hela läkemedelshanteringen i hem-sjukvården har börjat glida från sjuk-
sköterskor till vårdbiträden, vilket 
leder till att ansvarsfrågan har hamnat mellan stolarna.


— Nu riskerar Socialstyrelsen att samma situation växer fram inom slutenvården, säger hon.I stället för att sjuksköterskor ska ta på sig att delegera anser hon att verksamhetscheferna ska ta det fulla ansvaret. 


— En förändring måste ske utan 
att sjuksköterskorna hålls som giss-
lan och ska kontrollera en omöjlig situation genom att vara delvis an-variga