Antagningen till höstterminen har stoppats för specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot kirurgi, onkologi och psykiatri vid Göteborgs universitet. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har i en granskning konstaterat att utbildningarna inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Studenter som redan går utbildningarna drabbas inte.