Generellt får universiteten och högskolorna bra betyg av studenterna för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, vfu. På en sexgradig skala är poängmedelvärdet nästan fem (4,58).

Svar från 775 studenter som läser till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska ligger till grund för rankningen.