Barnmorskan och doktoranden Maria Lindqvist har intervjuat barnmorskor och gravida omföderskor om deras upplevelser av rådgivning kring fysisk aktivitet under graviditet.

Resultatet visar att även om barnmorskorna uppgav att de försökte anpassa rådgivningen efter varje gravid önskade sig kvinnorna en mer individuell rådgivning. Några kvinnor upplevde att barnmorskorna saknade kunskap om fysisk aktivitet och att fokus framför allt låg på den medicinska övervakningen under graviditeten.

Flera barnmorskor uttryckte en oro för att bli avvisade av kvinnan om känsliga ämnen som övervikt och fysisk aktivitet förmedlades allt för uppriktigt. De ”trippade på tå” och närmade sig frågorna försiktigt.

Nästan hälften av de gravida följer i dag Socialstyrelsens rekommendation om minst 2, 5 timmars fysisk aktivitet i veckan. Det är bra både för kvinnan och barnet, främjar stabil vikt, normalt blodtryck och insulinkänslighet och kan förbättra graviditetsutfall.