Arbetsgivarna kommer att påverkas av förändringarna i diskrimineringslagen som träder i kraft den 1 januari 2017. En av nyheterna är att lönekartläggningar ska ske årligen i stället för vart tredje år.

En annan är att arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning, i dag gäller dokumentationskravet bara arbetsplatser med minst 25 anställda. Dessutom utvidgas kraven på aktiva åtgärder så att de omfattar alla sju diskrimineringsgrunderna.

Läs mer om förändingarna:
www.do.se