Han hade väntat sig att det skulle bli svårt att ställa sina frågor om synen på sex, men det blev tvärtom. Under sina samtal med 70-plussare kom Nils Beckman mer och mer till insikt om att sex verkligen var något som de ville prata om.


— Det väckte tankar hos dem om att de har 
rätt att ha en sexualitet. En man sa att det 
bästa med hela undersökningen var det som rörde sexualiteten. En kvinna berättade att hon 
för första gången hade kunnat prata om sin sexuella lust. Sådant pratade hon inte ens med sina väninnor om. Nils Beckman, knuten till Centrum för åldrande och hälsa i Göteborg, lade fram sin doktorsavhandling förra året. Den ingår som en del i de två stora befolkningsstudierna H70 och Kvinnostudien. Sedan 1970-talet har 1 600 intervjuats när de är 70 år. 


De äldre vill inte bara prata om sex utan är också avsevärt mer sexuellt aktiva än tidigare, visar forskningen. Bland de 70-åriga männen har andelen sexuellt aktiva ökat från 47 procent på 1970-talet till 66 procent på 2000-talet.


Bland 70-åriga kvinnor har andelen sexuellt aktiva ökat från 12 till 34 procent sedan 1970-talet. Dessutom har kvaliteten på sexlivet förbättrats.


— Vi ser även att 70-åriga kvinnor som är singlar har ökat sin sexuella aktivitet markant, från en till tolv procent, säger Nils Beckman. 


Fortfarande är mannens sexuella lust drivande i de här åldrarna. Men sex är inte alltid liktydigt med att ha samlag.


— Många intervjupersoner var väldigt öppna. Det finns olika sätt att ha sex på.


Inför avhandlingen intervjuades också 97-åringar och även i den åldern lever de sexuella känslorna kvar. 


— Få av dem är sexuellt aktiva men de berättar om sexuella drömmar och tankar och många uttrycker en saknad efter sexuell samvaro.Nils Beckman tycker att forskningen visar att vårdpersonal måste sluta tänka: ”Kan jag verkligen fråga en gammal människa om sex?” 


— Det kan de! Jag har frågat hundratals äldre, säger han.


Sjuksköterskeprogrammen har en bristfällig utbildning i sexologi, anser han, vilket han tror kan vara en orsak till osäkerheten inför samtal med patienter. Nils Beckman efterlyser också fler öppna mottagningar för sexrådgivning som riktar sig till människor i alla åldrar.


— Det börjar öppnas sådana på några få platser i landet, men det behövs verkligen fler. Gamla människor ska inte behöva känna sig som sexgalningar för att de har behov av att prata om sin sexualitet.