Arbetsrätt 2016. Aktuella lagtexter 1 juli 2016

(Lars Åhnberg AB 2016)


Arbetsrättens begrepp A-Ö
Agneta Bern 
& Helene Sjöman

(Lars Åhnberg AB 2016)


Neurofarmakologi för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare
Lotta 
Arborelius
(Natur & Kultur 2016)


Reproduktiv hälsa — barnmorskans kompetensområde

Helena Lindgren m fl (red)

(Studentlitteratur 2016)