Fram till år 2025 väntas efterfrågan på biomedicinska analytiker öka med mellan 5 och 15 procent. Samtidigt beräknas tillgången sjunka med 20 procent i Stockholms län och Västra Götalandsregionen och med drygt 10 procent i Skåne. Den nuvarande dimensioneringen av utbildningen kommer alltså inte att räcka till för att täcka de stora pensionsavgångar som är att vänta fram till 2025, enligt en rapport gjord av Länsstyrelsen i Stockholms län. 
I östra Mellansverige, det vill säga i Sörmland, Västmanland, Östergötland och Örebro, beräknas däremot tillgången och efterfrågan på biomedicinska analytiker vara i balans.