Hon har stött på det i andra sammanhang, synen på äldre personer som mindre värdefulla än yngre.


— Det kan handla om att få vänta på en undersökning längre än någon som är yngre. Eller att det skrattas åt äldre. De tas inte på allvar på samma sätt, säger Pernilla Bengtsson.


Hon har arbetat på medicinavdelning 8, akutgeriatriken, vid Centralsjukhuset i Karlstad sedan hon blev klar med sin grundutbildning 2013. Hit kommer patienter över 65 år med akuta tillstånd som hjärtsvikt, lunginflammationer och läkemedelsbiverkningar. Det har bara hänt en enda gång att en patient tagit upp ett sexuellt problem.


— Det var en man som hade svårt att kissa och vi föreslog att han skulle få en kateter. Men mannen protesterade och berättade att han hade ett aktivt samliv med sin hustru och det ville han behålla. Då ordnade vi så att han kunde få hjälp med regelbundna urintappningar i stället.

Även om Pernilla och hennes kolleger är medvetna om att äldre har 
sex är det inte så konstigt att hon och kollegerna missar att fråga patienterna om deras sexualitet. De är ofta mycket sjuka när de läggs in och det medicinska omhändertagandet är i fokus, resonerar Pernilla. Men hon tycker ändå att personalen borde bli bättre på att ta upp frågan när det behövs.Till hösten börjar Pernilla termin 3 på specialistutbildningen inom vård av äldre. På kursen har de haft ett seminarium med en sexolog om äldres sexualitet och kanske blir det en fördjupning längre fram. Det hoppas hon, ämnet är stort och innehåller många olika aspekter.


— Det kan ju finnas negativa sidor också, till exempel för personer med demenssjukdomar eller den stora ensamhet som många äldre känner. Där ingår ofta bristen på närhet, säger Pernilla. Genom utbildningen har hon kommit i kontakt med Per Andreas Persson, sexolog och sjuksköterska, och har fått vara med i en referensgrupp 
kring utbildning av personal i äldres sexualitet. 


— Kanske behövs det någon utifrån som kan synliggöra problemet för att få i gång pratet hos personalen, säger hon.