En sjuksköterska i södra Sverige som under sin sjukskrivning arbetade för en annan arbetsgivare fick en disciplin­påföljd i form av en skriftlig varning. Om det upprepas kan det leda till att ”den fortsatta anställningen ifrågasätts”, skriver arbetsgivaren till sjuksköterskan i sitt beslut. 

Läs mer om försummelser som kan leda till disciplinpåföljd i allmänna bestämmelser paragraf 11.