Sjuksköterskestudenter som får se hur de rör sig på video blir mer motiverade att förändra sitt rörelsemönster för att undvika fysiska besvär, vilket de har mer av än andra jämnåriga. Det visar forsk
ning gjord av Sofia Backåberg, 
fysioterapeut och lärare vid Linnéuniversitetet.