Tidigt i somras inledde Karolinska universitetssjukhuset sin stora omorganisation.


– Nu får vi in röntgen i alla vårdprocesser, det blir spännande att se hur vi lyckas, säger Anders Wennerberg, röntgen­läkare och funktionsområdeschef för bukradiologi vid sjukhuset.


De fyra röntgenklinikerna görs om till funktionsområden för 
att matcha de drygt 380 patientflöden som man ska arbeta med 
i den nya organisationen.


– Röntgen är involverat i 90 procent av patientflödena. Nu förstår alla röntgens centrala betydelse i vårdprocessen. Det brukar kallas stödjande verksamhet men jag anser att det är en kärnprocess, nästan alla patienter röntgas någon gång.


Omorganisationen beräknas ta två år.