Sedan en tid pågår ett intensivt arbete med att automatisera produktionsprocessen för rutinanalyser i Region Kronoberg. Såväl klinisk kemi som transfusionsmedicin berörs av förändringarna.


— Den maskinpark vi hade var gammal och utsliten. För att kunna erbjuda en modern laboratorieservice till vår kunder och patienter krävdes en rejäl uppdatering, säger Annika Petersson, verksamhetschef på klinisk medicin och transfusionsmedicin.


Förändringarna innebär att analysprocessen blir helt automatiserad i Växjö. Bland annat kommer provrören automatiskt att transporteras mellan instrumenten. I Ljungby ska en provsorteringsrobot registrera och sortera provrören.