Ansvaret för medarbetare som behöver rehabiliteras kan innebära olika saker: omplacering, ändrade arbetsuppgifter, tekniska hjälpmedel eller omskolning till exempel. I februari i år togs denbortre gränsen i sjukförsäkringen bort och regler i socialförsäkrings-balken om arbetsgivares rehabiliteringsansvar har också förändrats. Boken reder ut vilka krav som gäller genom att kommentera lagtexter och ge exempel på rättsfall.

Läs mer: Åhnberg L.
Rehab-ansvar. Lagtexter – Kommentarer – Rättsfall
(7:e uppl)