Ansvaret för medarbetare som behöver rehabiliteras kan innebära olika saker: omplacering, ändrade arbetsuppgifter, tekniska hjälpmedel eller omskolning till exempel. I februari i år togs den
bortre gränsen i sjukförsäkringen bort och regler i socialförsäkrings-
balken om arbetsgivares rehabiliteringsansvar har också förändrats. Boken reder ut vilka krav som gäller genom att kommentera lagtexter och ge exempel på rättsfall. 


Läs mer: 
Åhnberg L.
Rehab-ansvar. Lagtexter 
– Kommentarer 
– Rättsfall
(7:e uppl)