Uppdraget är kopplat till professionsmiljarden, en satsning på höjd kvalitet och effektivitet som regeringen berättade om när budgeten för 2016 presenterades i höstas.

Nu understryker regeringen alltså ledarskapets roll för kompetensförsörjningen.

Myndigheten för Vård­analys ska se över hur regeringen och dess myndigheter kan stödja landstingen i arbetet med att utveckla och stärka ledarskapet.

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla ett digitalt stöd för förändrings- och utvecklings­arbete som i första hand ska rikta sig till första linjens chefer. I uppdraget ingår att engagera företrädare för professionerna.

— Chefer i vården behöver bra verktyg för att jobba med kvalitetsutveckling och använda de möjligheter som digitalisering och e-hälsan ger oss, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

När professionsmiljarden presenterades i höstas var Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, tydlig med vad hon tycker att pengarna ska användas till: betald specialistutbildning enligt förbundets egen AST-modell. 

— Vi hoppas på en bred diskussion där nytänkande och innovationer har en given plats och kräver att våra medlemmar involveras i samtalen om hur pengarna bäst ska användas, sa hon då.