Länssjukhuset Ryhov kommer under året att få en Pet/CT. Den ska användas för patienter från hela Sydöstra sjukvårdsregionen; Östergötland, Jönköping och Kalmar.


I dag finns bara en sådan kamera för hela den sjukvårdsregionen, placerad i Linköping. Under 2015 genomfördes 1 100 undersökningar, varav cirka en tredjedel var patienter från Jönköpings län. Nästa år väntas kapaciteten ha nått sitt maximum. 


Regionalt cancercentrum sydöst publicerade nyligen en utredning som visar att det finns behov av fyra Pet/CT i sydöstra sjukvårdsregionen inom en sexårsperiod.