Samtidigt som allt fler kvinnor väljer yrken inom traditionellt mansdominerade branscher fortsätter andelen män på sjuksköterskeprogrammet att ligga på samma nivå som tidigare.

Knappt en sjättedel av de studenter som var nybörjare på sjuksköterskeprogrammet läsåret 2014/2015 var män. Så såg det ut även för tio år sedan.

Andreas Jönsson har någon gång fått kommentaren ”jaha, ska du bli läkare sen då?” när han berättat att han studerar till sjuksköterska. Det tror han beror på att det fortfarande finns en könsstereotyp bild av att det är omanligt att ta hand om och vårda.

Generellt sett lyfts inte jobbet som sjuksköterska fram som något högstatusyrke. När TV4 storsatsar på en dramaserie i sjukhusmiljö är det fyra kvinnor som får huvudrollerna som ”syrrorna”.

Men att fler män inte väljer yrket tror Andreas Jönsson framför allt beror på lönen, att den är för låg jämfört med hur länge du studerar och det ansvar du får.

— Med en kandidatexamen i datakunskap har du en lön på 30 000 och uppåt när du går ut och inte i närheten av ansvaret som sjuksköterska. Det värsta som kan hända är att det blir en bugg i systemet.

Tidigare har han arbetat med teknisk support för ”nippriga” bredbandskunder med internet som inte fungerar. Trots att det var en helt annan typ av jobb kan han se många likheter med sjuksköterskeyrket. Problemsökningen. Kontakten med människor som är stressade över att något inte är som det ska.

— Det är bara en annan verktygslåda för att lösa andra problem, säger han.

Att Andreas Jönsson nu i stället valt vården som sin arena för problemlösning beror på att han vill göra något viktigt. Han vill spela roll och göra andra människors liv bättre.

Den insikten fick han när han själv hamnade i en djup livskris för några år sedan. Han blev arbetslös. En nära vän dog i en bilolycka. Med mera. Det hade kunnat vara så att han inte levt i dag. Djupdykningen blev en vändpunkt. Han fick vård inom psykiatrin och kände att det här skulle jag kunna göra ännu bättre. Nu läser han sista terminen på sjuksköterskeprogrammet, sugen på att ge sig ut på en stor och varierande arbetsmarknad.

— Det är ett väldigt brett yrke. Det finns behov av sjuksköterskor överallt i landet och på många platser i världen. Jag borde inte kunna bli uttråkad av det.

Han tillhör inte de dryga 30 procent män som hoppar av utbildningen. Motsvarande siffra bland kvinnliga studenter som inte fullföljer sjuksköterskeprogrammet är 20 procent.

Har det varit svårare för dig som man att hitta förebilder när du gjort praktik, eftersom branschen är så kvinnodominerad?
— Nej, jag ser inte vad kön skulle ha med den saken att göra. Jag tittar på arbetsprestationer, vad någon gör bra. Det är det jag tittar på.