Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan 2002 krävt att sjukvården mäter och rapporterar diagnostiska standarddoser (DSD). Utifrån dem fastställs dia­gnostiska referensnivåer (DRN). Det har fungerat bra men varit tidskrävande. 


Förra året släppte myndigheten webbverktyget Dosreg där användarna i realtid ser hur deras inrapporterade doser ligger i förhållande till referensnivåerna och till andra kliniker i landet. I år är målet att det ska finnas för sex modaliteter; datortomografi, nuklearmedicin, mammografi, konventionell röntgen, interventioner och CBCT. De data som samlas in under året ska ligga till grund för nya referensnivåer, som införs under 2018.