Medarbetares tillit till ledning och till varandra, definierar KTH-forskaren Marcus Strömgren som socialt kapital. Han kallar det en ”relationell resurs” och i sina studier bland vårdpersonal har han funnit att den är avgörande för deras engagemang i förbättringsarbete. Till hans slutsatser i forskningsprojektet hör också att hållbart förbättringsarbete i sjukvården kräver ökade resurser och minskade arbetskrav.

Doktorsavhandlingen heter: Social capital in healthcare: A resource for sustainable engagement in organizational improvement work.