”Hos Beauty Drop kan du själv upptäcka fördelarna med att få vätska, elektrolyter och vitaminer direkt via blodet.”


”Många kändisar väljer denna typ av behandling efter t ex långa flygturer för att återfukta kroppen och boosta med extra vitaminer.”


”Beauty Drop. Var först med att prova vitamindropp mot bakfylla.”


Så står det i några av de många inlägg som postats på sociala medier i syfte att lansera en ny behandlingsmetod i Stockholm.


På bilder poserar unga människor som har fått en perifer venkateter i armen kopplad till en infusionslösning som hänger på en droppställning. Under en timmes tid sägs det att en infusionslösning med 1 000 milliliter vätska ges innehållande salter och vitaminer.Vårdfokus har kontaktats av en sjuksköterska som ställer sig frågande till metoden. Får man verkligen ge infusioner till människor som skönhetsbehandling?


Svaret på frågan är ja — i princip. Åtminstone med nuvarande lagstiftning.


Regeringen har nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vilken medicinsk kompetens som bör krävas för att få utföra estetiska behandlingar med betydande hälsorisker. Till skillnad från i hälso- och sjukvården är de regler som gäller inom skönhetsbranschen få och otydliga.


— Det är skrämmande att i princip vem som helst i dagsläget kan göra stora medicinska ingrepp på en annan människa och sen stå helt utan ansvar om det går fel, sa socialministern Annika Strandhäll (S) i samband med att direktiven för utredningen offentliggjordes.Att lägga in en perifer venkateter och ge infusionslösningar direkt in i blodet, är inte det en arbetsuppgift som är reglerad och som inte vem som helst får utföra?


Nej. Enligt Louise Follin Johannesson som är jurist på Socialstyrelsen är det i sig inte förbjudet att ge dropp på en skönhetssalong. Bland annat hänvisar hon till patientsäkerhetslagens femte kapitel som reglerar vilka uppgifter som endast får utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Dit hör inte att ge dropp.


— Som vi ser det finns ingenting i hälso- och sjukvårdens regelverk som säger att den här typen av verksamhet är olaglig, säger Louise Follin Johannesson som själv har varit inne på instagram och läst om Beauty Drop-behandlingen.


Hon förklarar att det här snarare rör sig om det som i miljöbalken klassas som yrkesmässig hygienisk verksamhet. Om det i verksamheten utförs stickande och skärande moment, exempelvis tatueringar eller injektioner, ska den anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Men företaget finns inte registrerat i Stockholms stads vårdmiljöregister.


Frågan är också vem som sätter venkatetern och ger droppet. Är det personal som saknar legi­timation är det miljöbalken som gäller. Men om det är en legitimerad läkare eller sjuksköterska som genomför behandlingarna måste man fråga sig om de faller inom ramen för det som brukar kallas vetenskap och beprövad erfarenhet. Den frågan utreds just nu av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som utövar tillsyn över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten öppnade ett ärende sedan en privatperson skrivit till deras upplysningstjänst och begärt en utredning.Även Läkemedelsverket har fått in flera anmälningar av verksamheten. En av dessa har gjorts av en ST-läkare vid Höglandssjukhuset i Eksjö. Hon skriver att den vätska som ges förmodligen är någon form av Ringer-acetat som ofta används inom den slutna somatiska vården.


Ringer-acetat (namnet varierar beroende på varumärke) är en fysiologisk saltlösning som innehåller natrium- och kaliumklorider och används bland annat vid vätskebrist på grund av sjukdom. Enligt Fass bör sådana saltlösningar ges med försiktighet till exempelvis personer med högt blodtryck, hjärtsvikt, ödem, försämrad njurfunktion och havandeskapsförgiftning.Elin Maria Bergsten, apotekare och utredare på Läkemedelsverket, berättar för Vårdfokus att hon och en kollega nyligen startat en utredning för att ta reda på vilka infusionsvätskor som ges på skönhetscentret. Finns de registrerade i Sverige eller är de olagligt importerade från utlandet?


Läkemedelsverket har skickat frågor till ägaren men ännu inte fått något svar.


— Om det handlar om godkända infusionslösningar måste de rekvireras från apoteket av legitimerad personal. Alla infusioner är recept­belagda, säger Elin Maria Bergsten.


Vårdfokus har försökt prata med ägaren av skönhetssalongen, som dock vägrar uttala sig om metoden. Men Ivo har fått in ett svar från den kvinna som sägs utföra behandlingen. Hon skriver att den är pausad i avvaktan på att hitta en ny läkare att samarbeta med då den tidigare dragit sig ur.