Män och studenter med utländsk bakgrund hoppar av sjuksköterskeutbildningen i högre utsträckning än andra. Låg ålder och låga gymnasiebetyg ökar också risken för avhopp, visar en ny analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Föräldrarnas utbildningsnivå spelar däremot liten roll, trots att det visat sig ha stor betydelse för andra saker, som hur bra gymnasiebetygen blir, om du väljer att läsa vidare på högskolan och i så fall vilken utbildning du väljer.