Chefer inom skola och omsorg har ansvar för dubbelt så många medarbetare som chefer inom teknisk service. Det visar studier som två forskare i arbetsvetenskap har genomfört i sju kommuner i Västra Götaland. Många av cheferna har så dåliga arbetsvillkor att det påverkar deras hälsa, motivation och vilja att jobba kvar. Utan stödfunktioner som HR, it och ekonomi är det svårt att lyckas, enligt forskarna.
Läs mer:
https://tinyurl.com/chefsorg