Diskrimineringsombudsmannen, DO, genomför en tillsyn för att undersöka om kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Det behövs inte en anmälan för att en arbetsgivare snabbt ska utreda vad som har hänt – det räcker med iakttagelser och rykten. Åtgärder kan innebära stöd till utsatta och avsked av den som trakasserat.

Läs mer:
https://tinyurl.com/trakasseri