I slutet av november öppnade utställningen ”Att se in i kroppen” på Livets museum i Lund. Den handlar om bilddiagnostikens framväxt, från Wilhelm Conrad Röntgens upptäckt av det han kallade x-strålarna till modern teknik.

På utställningen kan man bland annat se Nordens första magnet-kamera som byggdes i Lund i början av 1980-talet och tidiga varianter av röntgenrör.

Hur allmänheten såg på nymodigheterna för mer än 100 år sedan är också en del av utställningen. I populärpressen talades det om ”bilder av själen” och att den nya tekniken skulle sätta stopp för allt framtida privatliv.