Det går ofta att hitta antikroppar i blodet som tyder på att nedbrytningen av de insulinproducerande betacellerna pågår redan innan barn med diabetes typ 1 får sin diagnos.

Linda Åkerman, en av forskarna i den stora Abis-studien (Alla barn i sydöstra Sverige), har följt barn med sådana antikroppar i blodet. I en avhandling visar hon att förmågan att reglera blodsockret var försämrad långt innan sjukdomen gav symtom. Även hos flera av barnen med antikroppar som fortfarande är friska var förmågan att reglera blodsockret försämrad. Bland dem som utvecklade typ 1-diabetes var det vanligare med höga koncentrationer av autoantikropparna IA2A och ZnT8A.