Eva Wikström. Enkäten 2-17
Eva Wikström

EVA WIKSTRÖM
Dialysansvarig sjuksköterska, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge
— De betyder allt. Min huvuduppgift är att föra över mina kunskaper om hemdialys till föräldrarna, det är ju de som ska sköta barnen i hemmet. Samtidigt är de experter på sitt barn och vi kan bolla vad som blir bäst.
— Alla föräldrar är olika. Det är också det som gör jobbet så spännande. En mamma talade inte svenska, då tog jag bilder på allt hon skulle göra i hemmet. Det fungerade hur bra som helst.
— Jag är mån om att föräldrarna ska prata öppet med mig. Teamet har veckomöten tillsammans med föräldrar där de får föra fram sina åsikter.


Hanna Didriksson. Enkäten 2-17
Hanna Didriksson

HANNA DIDRIKSSON
Sjuksköterska och sektionsledare, ortopedisk avdelning med geriatrisk inriktning, NU-sjukvården, Trollhättan
— För våra patienter, som är gamla, innebär anhöriga en stor trygghet. Deras närvaro under­lättar vårt arbete.
— När en patient dör och anhöriga sörjer ser vi till att de får ordentligt med tid att ta farväl och att de har ett eget rum där de kan vara i fred. Vi förmedlar också kontakt med läkare och hänvisar till sjukhuskyrkan eller till kurator om dödsfallet varit plötsligt. Det som kan vara besvärligt är om anhöriga har behov av att prata med personal som var med när deras närstående dog och den personalen inte finns på plats förrän långt senare. Där önskar jag att vi kunde vara bättre.

 

Niklas Hägg. Enkäten 2-17
Niklas Hägg

NIKLAS HÄGG
Röntgensjuksköterska, Norrlands universitets­sjukhus, Umeå
— En anhörig kan både hjälpa
och stjälpa. Ofta är det lättare utan anhörig då patienten, ung som gammal, ofta kan prata friare om sina problem. Med anhöriga i rummet vill man kanske inte berätta om sådant som kan kännas genant.
— De gånger en anhörig kan vara guld värd är då det finns språkförbistringar eller då patienten inte vill samarbeta. Då kan en anhörig hjälpa till genom att förklara så att patienten förstår, samt eventuellt medla mellan patienten och oss.

 

Sten Salomonsson. Enkäten 2-17
Sten Salomonsson

STEN SALOMONSSON 
Biomedicinsk analytiker, Stockholm CF-center, barnmottagningen Albatross, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge
— Lika mycket som en förälder betyder för sitt barn. Jag arbetar med barn som ska utredas för cystisk fibros och de kommer alltid med sina föräldrar.
— Det är en mycket allvarlig sjukdom, föräldrarna är ofta oroliga inför resultatet. Det smittar lätt över på barnen, därför försöker jag att lugna föräldrarna så gott det går. De har ofta många frågor och jag försöker svara så neutralt som möjligt för att inte späda på oron. Ibland hjälper det att prata om helt andra saker.