Precis i pressläggningen av det här numret läser jag nyheten på Vård-fokus webb att personer i kvinno-dominerade yrken tjänar 5 300
kronor mindre per månad än i mansdominerade yrken. Arbete med människor betalas sämre än arbete med data och teknik. 


Jag kan inte låta bli att tänka på de siffrorna när jag läser vår artikel om it-stress. Högavlönade män skapar system som lägre avlönade kvinnor tvingas slita med varje dag.Vi har följt Caroline Setterberg som är sjuksköterska på kirurgen i Skövde. Hon har tio olika it-program att hantera, inklusive fem olika lösen­ord, utöver de koder hon måste komma ihåg för att öppna dörrar. Programmen ser ut och fungerar olika och pratar inte särskilt bra med varandra. Caroline och hennes arbetskamrater uppskattar att de tillbringar 75 procent av sin arbetstid vid datorn. Hon väntar på ”single-sign-on” för att slippa logga in så ofta. Det har Västra Götalandsregionen lovat, men först om två år.Fackförbund, inte minst Vårdförbundet, har i många år pekat på vårdens it-system som allvarliga arbetsmiljöproblem. För ett år sedan skrev regeringen och SKL en gemensam vision om e-hälsa, som siktar på att Sverige ska vara bäst på e-hälsa i världen 2025.


I visionen står förutom patienten också medarbetaren i centrum. Det är åtta år kvar till 2025. För Caroline och alla andra som sliter med it-verktygen måste förbättringen börja märkas på arbetsplatserna tidigare än så.