Barnmorskan Maria Östgren på mödravården i Slite på norra Gotland tror att de standardiserade frågeformulär som skickas hem inför första besöket hos barnmorskan är en del av förklaringen till att så många gravida tillfrågas om våld. Där får kvinnan bland annat fylla i tidigare graviditeter och sjukdomar, tobaks- och alkoholvanor och våldsutsatthet. Formuläret används sedan som underlag i samtalet på mödravården. Maria Östgren har tagit för vana att alltid läsa upp kvinnans svar på frågan om våld högt. Sedan tar hon en paus.


— Man får inte ha för bråttom, jag vill ju inte lägga orden i munnen på kvinnan. Genom att stanna upp en liten stund ger jag henne en chans att fylla i eller ändra svaret om hon skulle vilja.De senaste åren har det blivit allt mer etablerat att fråga gravida kvinnor om de är, eller har varit, utsatta för våld. Frågan registreras i graviditetsregistret och målet är att 95 procent av alla kvinnor ska tillfrågas för att skyddsåtgärder ska kunna sättas in i tid. Två landsting når målet, Västernorrland och Gotland. Medeltalet i landet ligger på 85 procent.


För att göra frågan mindre laddad bekräftar barnmorskan Maria kvinnans svar. ”Vad skönt att inte du är drabbad av våld eftersom det finns kvinnor som utsätts för det både som icke-gravida och under graviditet”. 


Inte en enda gång under de år Maria arbetat inom mödravården har hon varit med om att en kvinna svarat att hon utsätts för våld just nu. Däremot händer det att någon berättar om tidigare våld och hon tänker att det beror på att det är lättare för kvinnan att berätta på det sättet. För inte så länge sedan kontaktades Maria av en kvinna som gått hos henne på mödravården. Hennes man hade slagit henne och hon behövde råd.


Om barnmorskorna får kännedom om att det förekommer våld finns det rutiner för att direkt ta kontakt med socialtjänsten och barnavårdscentralen. Det handlar om att täta nätverket runt kvinnan och se vem som bäst kan hjälpa henne och familjen, berättar Maria.Åsa Witkowski, barnmorska och enhetschef för Nationellt centrum för Kvinnofrid i Uppsala, menar att vårdpersonal har en nyckelroll när det gäller att upptäcka och dokumentera våld mot kvinnor.


— Det finns en fördom att personalen är dålig på att fråga om detta. Här har mödravården kommit väldigt långt och vi kan lära av de goda exemplen. Det är extra angeläget nu när allting går så fort och personalen ska klara av så mycket samtidigt, säger hon.

MARIAS TIPS:

  • Gör frågan så oladdad som möjligt — använd frågeformulär.
  • Visa att du kan ta emot svaret.
  • Försök att få till ett enskilt möte med kvinnan utan partner under graviditeten.
  • Förbered kvinnan på att frågan återkommer i graviditetsvecka 32.


Här hittar du graviditetsregistrets årsrapport 2015:
http://tinyurl.com/gravregister