Den ideella organisationen Mind, som arbetar för att motverka psykisk ohälsa, har på sin webbplats lagt ut filmade föreläsningar från en konferens i höstas om hållbara arbetsplatser. Bland föreläsarna finns Marie Åsberg, professor i psykiatri, som bland annat berättar om omvårdnadsprofessor Astrid Norberg och doktoranderna kring henne som har forskat om samvetsstress som en risk för utmattningssyndrom.

Se filmerna:
http://tinyurl.com/mindfilm