Natalia Österman, utredare på UHR, försökte hjälpa Niclas Erenbrand med att få sin sjuksköterskeutbildning godkänd. 


— Vi vet att det är populärt att studera i Australien. Till oss vänder sig även personer som vill arbeta där, men har problem med att få sina utbildningar godkända. På senare tid är det flera sjuksköterskor som har upplevt problem med just Australien, säger hon.Den som vill arbeta i länder inom EU har det betydligt lättare. Här råder fri rörlighet för varor, tjänster och personer. Utgångspunkten är att den som har godkänd utbildning från någon av EU:s medlemsstater, samt från EES-länderna och Schweiz, ska få tillstånd för det. Norge ingår i det samarbetet.Enligt EU-kommissionens statistik över reglerade yrken har 6 601 erkännandebeslut för sjuksköterskor 
i Sverige, som vill arbeta i EU/EES och i Schweiz, tagits under åren 2010-2015. Så här har svenska sjuksköterskor valt:


Norge: 94 procent

Storbritannien: 2 procent

Danmark: 2 procent

Finland: 1 procent